Občianske právo hmotné eBook

Fatimma.cz Občianske právo hmotné Image

INFORMACE

Hledáte knihu Občianske právo hmotné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Peter Vojčík? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Občianske právo hmotné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,34 MB

ISBN: 9788073804022

POPIS
Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvej časti sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov.Druhá časť učebnice je venovaná problematike vecných práv, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu. Tretia časť je venovaná záväzkovému právu, a to jednak všeobecným otázkam záväzkového práva ako aj jednotlivým zmluvám, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku. Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu. Rozoberajú sa jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu. Posledná piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve, o predpokladoch dedenia, ako aj o dedení zo zákona a dedení zo závetu. Publikácia obsahuje na miestach, kde je to potrebné a dôležité pre základnú orientáciu, aj osobitné state o úprave jednotlivých inštitútov v rámci práva EÚ, čo umožňuje rýchlu orientáciu vo väzbe na právo EÚ.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok (Ján Lazar a ...
Všetky informácie o produkte Kniha Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok - Ján Lazar a kolektív, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok - Ján Lazar a kolektív.
Obcianske pravo hmotne fiala levně | Blesk zboží
Téma/žánr: občanské právo hmotné - evropské právo, Počet stran: 640, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: Aleš Čeněk
SOUVISEJÍCÍ KNIHY