Úplné znenia zákonov 30/2017 eBook

Fatimma.cz Úplné znenia zákonov 30/2017 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Úplné znenia zákonov 30/2017! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Úplné znenia zákonov 30/2017 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Úplné znenia zákonov 30/2017.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,10 MB

ISBN: 8584113061346

POPIS
Publikácia obsahuje:Zákon o účtovníctve podľa právneho stavu k 7. 12. 2017.
STÁHNOUT ČÍST
Úplne znenia zákonov 7-2018 alternativy - Heureka.cz
Úplné znenia zákonov 25/2017 - Poradca podnikateľa . Publikácia obsahuje: Zákon o starobnom dôchodkovom sporení podľa právneho stavu k 29. 11. 2017. Úplné znenia zákonov 25/2017 - Poradca podnikateľa od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách | Aktuálne znenie
Úplné znenie č. 49/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky; Zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; Zákon č. 135/1961 Zb. - Cestný zákon
SOUVISEJÍCÍ KNIHY