Protetické V- v češtině eBook

Fatimma.cz Protetické V- v češtině Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Protetické V- v češtině! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Protetické V- v češtině a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Protetické V- v češtině.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,87 MB

ISBN: 9788073087173

POPIS
Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosavadní literatura věnovaná tomuto problému. Hlavní část knihy tvoří vlastní kvantitativně orientovaný výzkum užívání protetického v v pěti českých městech: Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně. Výzkum využívá metody variační sociolingvistiky a snaží se odhalit jazykové a sociální faktory, které ovlivňují užívání zkoumaného jevu. Představené výsledky poukazují na to, že protetické v je v současnosti na ústupu, a to jak v oblastech na okraji území, kde se tradičně používalo (např. Brno), tak v oblastech v jádru tohoto území (např. Praha). Kniha je podnětná jak pro zájemce o jazykově zeměpisnou problematiku, tak pro čtenáře zabývající se empirickou lingvistickou metodologií jako takovou.
STÁHNOUT ČÍST
Jan chromy proteticke v v cestine levně | Mobilmania zboží
Jan Chromý: Protetické v- v češtině. Marta Šimečková [Recenze] Jan Chromý: Protetické v- v češtině. Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.. Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 2, s. 154-159. Předchozí Dunstan Clarke: Andrew Linn (ed.): Investigating English in Europe: Contexts and Agendas. Následující ANNOUNCEMENT
Slovo a slovesnost - Jan Chromý: Protetické v- v češtině
Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosavadní ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY