Primičná omša eBook

Fatimma.cz Primičná omša Image

INFORMACE

Primičná omša je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Caban. Přečtěte si s námi knihu Primičná omša na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Primičná omša.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,43 MB

ISBN: 9788071628019

POPIS
Kniha predstavuje liturgicko-historický vývin primičnej liturgie a zároveň približuje teológiu primičnej omše novokňaza. Autor opisuje miestne zvyky či usmernenia. Opiera sa o historické i aktuálne údaje, o vlastný výskum, o svedectvá spolubratov, ako aj o písomné dokumenty. Publikácia mapuje vývoj slávenia primičných omší od najstarších zachovaných prameňov po súčasnosť.
STÁHNOUT ČÍST
Primičná svätá omša pátra Robina v kostole sv. Arnolda ...
30 Most Romantic Piano Love Songs - Greatest Love Songs Of All Time - Love Songs Greatest Hits - Duration: 1:33:51. Beautiful Piano Recommended for you
Slávnostná primičná sv. omša - dp. Gorazd Kohút, SVD ...
Primičná svätá omša pátra Robina v kostole sv. Arnolda Janssena. okt 14 2017. Udalosti. V živote kňaza existujú mnohé dôležité okamihy, medzi ktoré patrí aj slávenie primičnej svätej omše. Ide o cenný okamih kňazského života, keď novokňaz ako Kristov pomazaný služobník prichádza medzi Boží ľud, aby verejne konal ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY