Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek eBook

Fatimma.cz Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek Image

INFORMACE

Hledáte knihu Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Vlastimil Fidler? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,11 MB

ISBN: 9788073805951

POPIS
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny práva a povinnosti zadavatelů a ostatních účastníků zadávacího řízení při zadávání všech typů veřejných zakázek, včetně sektorových veřejných zakázek i koncesí. Jedním zákonem je do českého právního řádu transponováno osm evropských směrnic. Zákon je na rozdíl od dřívější právní úpravy koncipován jako čistě normativní předpis, který v souladu s obecnými legislativními pravidly neobsahuje ustanovení metodického charakteru, ale jen nezbytná normativní ustanovení. Speciální právní úprava zadávání veřejných zakázek již má v českém právním řádu tradiční zastoupení, vždyť jde již o čtvrtý samostatný zákon, které upravuje tuto oblast, přičemž první zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 1. 1995, tedy před více než dvaceti lety. Tento komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek byl zpracován výhradně autory samotného zákona, díky čemuž poskytuje čtenářům jedinečný výklad jednotlivých ustanovení zákona s ohledem jejich základní účel. Právě skutečnost, že autory komentáře autoři zákona, je stěžejním přínosem tohoto komentáře, neboť poskytuje výklad, jenž lze považovat za autentický. Komentář jednoznačně a návodně vysvětluje jednotlivá ustanovení zákona a sděluje zadavatelům i ostatním účastníkům zadávacího řízení, jakým způsobem by měli v rámci zadávacího řízení, jeho přípravě a částečně i po jeho skončení postupovat, aby jejich jednání bylo v souladu se zákonem, zejména s jeho základními zásadami, tedy zásadou transparentnosti, zásadou rovného zacházení, zásadou zákazu diskriminace a zásadou přiměřenosti. Kromě výkladu jednotlivých ustanovení poskytuje komentované vydání zákona i praktické příklady postupu zadavatele v jednotlivých situacích, případně naopak popis takového postupu zadavatele, který by byl v rozporu se zákonem. Nová právní úprava obsahuje řadu institutů, které jsou nové a neexistuje k nim žádná judikatura ani jiná rozhodovací praxe, dle které by bylo možné postupovat. Právě proto má komentář zásadní význam pro správné pochopení textu zákona a správný postup zadavatelů.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek ...
Podobné jednotky. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek / Hlavní autor: Herman, Pavel Vydáno: (2016) Zadávání veřejných zakázek : zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář k zákonu / Hlavní autor: Pelc, Vladimír, st. Vydáno: (1998)
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek (Pavel ...
1. 1995, tedy před více než dvaceti lety. Tento komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek byl zpracován výhradně autory samotného zákona, díky čemuž poskytuje čtenářům jedinečný výklad jednotlivých ustanovení zákona s ohledem jejich základní účel.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY