Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť eBook

Fatimma.cz Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť Image

INFORMACE

Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,50 MB

ISBN: 9788081281563

POPIS
V roku 2015 sa konala konferencia Matice slovenskej v oblasti národnostných vzťahov a pod rovnomenným názvom jej organizátori zostavili, pripravili a predložili návrh na vydanie zborníka. Odborné štúdie spracúvajú témy ako Štúr a maďarizácia, Štúrovci a Fiľakovo, Trianon ako slovenský pamätný deň, Slovenské národné povstanie a Košický vládny program – rozhodujúce udalosti pre novú slovenskú národnú štátnosť, Vstup do problematiky spolunažívania Slovákov a Maďarov na Gemeri v rokoch 1938 - 1945 v kontexte archívneho výskumu a oral history, Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií, Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej republik,; Miestne odbory Matice slovenskej na národnostne zmiešanom území (príkladová štúdia) a Slovenské národno-kultúrne pamiatky a slovenské obce na južnom Slovensku. Problematiku pod názvom Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej – platforma, všeobecná analýza, činnosť 2013-2014 a vízia 2015-2017 odborne spracoval autorský kolektív pracoviska SNV MS.
STÁHNOUT ČÍST
Trianon levně | Mobilmania zboží
Po mimoriadne úspešnej syntéze Magyarország története a XX. században (Dejiny Maďarska v 20. storočí) vydal knihu o jednej z najdiskutovanejších otázok moderných maďarských dejín, o Trianonskej mierovej zmluve. V tejto knihe sa dozvieme o rozporoch medzi národmi rakúsko-uhorskej monarchie, strategických cieľoch prvej ...
V Lučenci sa 29. septembra 2015 konala matičná konferencia
V Lučenci sa 29. septembra 2015 konala matičná konferencia Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť. V ôsmich referátoch odzneli informácie o Štúrovi a jeho postoju k maďarizácii, o význame Trianonu pre Slovensko, o problematike spolunažívania Slovákov a Maďarov počas druhej svetovej vojny ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY