Trestní právo procesní eBook

Fatimma.cz Trestní právo procesní Image

INFORMACE

Hledáte knihu Trestní právo procesní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Josef Souček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo procesní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,84 MB

ISBN: 9788073802370

POPIS
Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s akcentem na instituty trestního práva procesního, které jsou významné zejména pro přípravné řízení trestní. Uvedeny jsou i některé návrhy de lege ferenda. Cílem autorů nebylo rozpracovat problematiku trestního práva procesního v celém rozsahu. Při studiu trestního práva procesního (stejně tak jako při studiu jiných právních oborů) nelze vycházet pouze z učebnic, ale v souvislosti s tím je třeba studovat trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, judikaturu a další prameny trestního práva procesního, včetně doporučené odborné literatury. Nelze opomenout ani souběžné studium nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010), neboť jeho znalost je pro zákonný postup orgánů činných v trestním řízení nezastupitelná.
STÁHNOUT ČÍST
Zásady trestního řízení | Všehrd - Spolek Českých Právníků
Trestní právo procesní. Jiří Jelínek a kolektiv Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? Jan Kysela a kolektiv Vítejte na stránkách nakladatelství Leges! Otvíráme! V našem knihkupectví na Právnické fakultě v Olomouci i pro osobní odběr v sídle nakladatelství!
PDF Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Trestní právo je odvětvím veřejného práva Rozlišujeme TP hmotné (materiální) , které stanoví, co je trestným činem a jakou sankci za něj uložit, a TP procesní (formální), které upravuje trestní řízení (procedurální postup)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY