Interkulturní specifika a cestovní ruch eBook

Fatimma.cz Interkulturní specifika a cestovní ruch Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Interkulturní specifika a cestovní ruch! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Interkulturní specifika a cestovní ruch a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Interkulturní specifika a cestovní ruch.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,42 MB

ISBN: 9788075526199

POPIS
V globalizovaném světě se stále více pomyslně stírají hranice jednotlivých států, ať již v důsledku cestování lidí ve volném čase, či cestování za prací a pracovními povinnostmi. V oborech cestovního ruchu tak čím dál výrazněji stoupá potřeba vyznat se v kulturních rozdílech, orientovat se v nich a na základě zmíněných znalostí eliminovat případná nedorozumění mezi poskytovateli služeb, rezidenty a přijíždějícími turisty. Publikace se proto primárně věnuje problematice kulturních rozdílností z pohledu základního členění kultur, jejich specifik a hodnotových paradigmat a jejich využití v příjezdovém cestovním ruchu České republiky. Publikace může být pomocníkem zejména pro manažery hotelu, cestovních kanceláří, ale i pro průvodce a další pracovníky cestovního ruchu. Pomocníkem, který poradí, proč se turisté té které kultury chovají neobvykle, zvláštně či nepochopitelně, a může tak být klíčem k úspěchu na poli konkurenčního boje.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Interkulturní specifika a cestovní ruch (Monika ...
SENIORSKÝ CESTOVNÍ RUCH - CR starší generace - nejrychleji rostoucí segment CR . Tržní segmenty: 55 - 64 LET - návštěva nočních podniků, barů, divadel. 65 - 74 LET - geografie historie (muzea, památky, galerie) nad 75 LET - spíše relaxační pobyt (wellness, sauny, pláž) Specifika seniorského CR
PDF MEZINÁRODNÍ KULTURNÍ SPECIFIKA VE SLUŽBÁCH Specifika pro ...
Cestovní ruch je už skoro jeden měsíc zcela paralyzován a v tuto chvíli nejsou nabízeny prakticky žádné služby ve všech odvětvích cestovního ruchu. Nouzový stav v České republice byl zatím prodloužen do 30. 4. 2020, ale doposud není známý žádný termín, kdy může dojít k postupnému uvolňování
SOUVISEJÍCÍ KNIHY