Všeobecná histológia eBook

Fatimma.cz Všeobecná histológia Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Všeobecná histológia! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Všeobecná histológia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Všeobecná histológia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,94 MB

ISBN: 9788089510474

POPIS
Už dlhšiu dobu na Slovensku chýba moderný a výučbovo vhodný učebný text zo všeobecnej histológie. Autori tohto učebného textu sa rozhodli túto skutočnosť zmeniť a napísali učebnicu Všeobecnej histológie, kde vysvetľujú základne morfologické, fyziologické a imunologické aspekty jednotlivých typov tkanív u človeka v dosť rozsiahlom ponímaní. Kniha je rozdelená na 7 kapitol, v ktorých sú zhrnuté nielen základné poznatky z tohto odboru, ale obsahuje i informácie nad rámec výučby histológie na stredných či vysokých školách, kde tento predmet majú zaradený vo svojich učebných osnovách alebo programoch. Text knihy je písaná výstižne, pričom dané poznatky a fakty sú hneď podopreté ilustráciami, ktoré dopĺňajú text a vsugerovavajú študentom informácie ľahšie, pretože histológia sa neučí bez obrázkov, ako hovoria mnohí vyučujúci tohto predmetu. Ilustrácie sú plnofarebné, kniha má 80 strán, a je písaná vo formáte A4.
STÁHNOUT ČÍST
PDF 8bv01 Všeobecná Pedagogika a Dejiny Pedagogiky
Študenti si osvojujú základné pojmy a kategórie, štruktúru pedagogiky ako vedy, jej členenie a postavenie v sústave spoločenských vied.
Všeobecná histológia - Čurda, Marián; Mašterová, Valéria ...
Objednávajte knihu Všeobecná histológiaod autora Čurda, Marián; Mašterová, Valéria v internetovom kníhkupectve Megaknihy.sk. Rýchle odoslanie, skvelé ceny
SOUVISEJÍCÍ KNIHY