Obnovení světového řádu eBook

Fatimma.cz Obnovení světového řádu Image

INFORMACE

Hledáte knihu Obnovení světového řádu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Henry Kissinger? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Obnovení světového řádu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,39 MB

ISBN: 9788072602216

POPIS
Ve své první práci z oblasti dějin mezinárodní politiky se Kissinger zabývá diplomatickou historií Evropy od porážky Napoleona v Rusku přes sérii mezinárodních kongresů v letech 1814-1822 až po protiturecké povstání v Řecku 1822, které defi nitivně ukončilo již několik let slábnoucí britskou participaci na evropské politice. V centru autorovy pozornosti stojí aktéři mnoha desítek rozhovorů, konferencí a kongresů – rakouský kancléř Metternich a jeho protějšek, britský ministr zahraničí lord Castlereagh. Především na jejich osudech a názorech sledujeme, jak se habsburská monarchie po Napoleonově pádu postupně odpoutává od svého vnuceného francouzského spojence a přebírá vůdčí roli v evropské diplomacii a zároveň jak Británie prosazuje v protinapoleonskékoalici své pojetí politiky rovnováhy v Evropě. Evropské státy se tehdy pokusily na troskách ponapoleonské Evropy vystavět nový mezinárodní řád, poprvé založený na pravidelných konzultacích a snaze nalézt jednotící politické principy. Kissinger jej analyzuje pod zjevným vlivem nedávno skončené druhé světové války, která postavila svět před velmi podobný problém jako napoleonské války Evropu. A neskrývá sympatie k pragmatické, neideologické politice Metternicha a Castlereagha, hledající stabilní mezinárodní řád založený na rovnováze sil a vzájemných garancích.Historická fakta jsou pro Kissingera především podnětem k přemýšlení o jejich smyslu a významu a jeho cílem je vždy snaha porozumět událostem a jejich protagonistům. Autor též vyniká mimořádnou schopností psychologické drobnokresby, ať píše o Metternichovi či Castlereaghovi, anebo se zabývá ruským carem Alexandrem či poraženým a kompromisu neschopným Napoleonem.
STÁHNOUT ČÍST
Obnovení světového řádu | Odborná literatura a právnická ...
Trávit čas knihou Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem v letech 1812-1822! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem v letech 1812-1822 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI.
Putin varovně promluvil o Novém světovém řádu. Odborník ví ...
Obnovení světového řádu. Obzor. Autor: Henry Kissinger Vydavateľstvo: Prostor 2009 EAN: 9788072602216 Ve své první práci o dějinách mezinárodní politiky z roku 1957 se Kissinger zabývá diplomatickou historií Evropy od Napoleonovy porážky v Rusku přes sérii mezinárodních kongresů v letech 1814-1822 až po protiturecké povstání v Řecku 1822, které definitivně ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY