Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ eBook

Fatimma.cz Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ Image

INFORMACE

Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Krajčovičová. Přečtěte si s námi knihu Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,87 MB

ISBN: 9788081204081

POPIS
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Pracovný zošit poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Dôraz sa kladie na opakovanie a upevňovanie učiva ZŠ, ako aj na precvičovanie testovou formou.Titul je v súlade so ŠVP a odporúčané MŠVVaŠ SR.
STÁHNOUT ČÍST
Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4 ...
Čítanka zo slovenskej literatúry pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ s VJM. Alabánová Mária (2011) ISBN 9788010020256. Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ s VJM
Pomocník zo slovenského jazyka 9 (Zošit pre učiteľa) levně ...
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka 9 prinášajú učiteľovi okrem správnych riešení aj pohodlie pri práci s pracovnými zošitmi. ... Zošit pre učiteľa - Pomocník zo SJ - 9 ZŠ a 4 GOŠ ... Pomocník zo SJ - 9 ZŠ a 4 GOŠ.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY