Ochrana pred diskrimináciou eBook

Fatimma.cz Ochrana pred diskrimináciou Image

INFORMACE

Hledáte knihu Ochrana pred diskrimináciou? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Ján Roháč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Ochrana pred diskrimináciou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,51 MB

ISBN: 9788080688561

POPIS
Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a aj v právach. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľaduna pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.Európska únia je založená na hodnotách cti k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských právpatriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátomv spoločnosti, v ktorej sa pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivoať, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.Z Lisabonskej zmluvy 3.12.2007
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou (Helena ...
Ochrana zamestnancov pri práci sa presadzuje prostredníctvom inšpekcie práce, ktorú bližšie upravuje zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ochrana pred diskrimináciou - NS-SR/Judikáty.info
Podľa ustanovenia článku 151a ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky je verejný ochranca práv nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY