Ochrana pred diskrimináciou eBook

Fatimma.cz Ochrana pred diskrimináciou Image

INFORMACE

Hledáte knihu Ochrana pred diskrimináciou? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Ján Roháč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Ochrana pred diskrimináciou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,20 MB

ISBN: 9788080688561

POPIS
Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a aj v právach. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľaduna pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.Európska únia je založená na hodnotách cti k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských právpatriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátomv spoločnosti, v ktorej sa pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivoať, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.Z Lisabonskej zmluvy 3.12.2007
STÁHNOUT ČÍST
365/2004 Z.z. - Zákon o rovnakom zaobchádzaní v nie ...
The next video is starting stop. Loading... Watch Queue
Ochrana pred diskrimináciou., 16. 2. 2018 - YouTube
V prípade, že cudzinci a cudzinky žijú legálne na území Slovenska (napr. sú tu legálne zamestnaní/é), vzťahujú sa rovnako aj na nich vyššie uvedené zákony a ochrana pred diskrimináciou, ktorú tieto zákony poskytujú.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY