O nebeské hierarchii eBook

Fatimma.cz O nebeské hierarchii Image

INFORMACE

O nebeské hierarchii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dionysios Areopagita. Přečtěte si s námi knihu O nebeské hierarchii na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: O nebeské hierarchii.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,74 MB

ISBN: 9788070218723

POPIS
Klasické dílo „otce“ křesťanské novoplatónské mystikyJedno z vlivných děl údajného posluchače apoštola Pavla na athénském Areopagu, ve skutečnosti však blíže neznámého novoplatónského autora přelomu 5. a 6. století, jehož spisy měly obrovský vliv nejen na celý středověk. V dochovaných dílech O Božích jménech, O mystické teologii, O církevní hierarchii, O nebeské hierarchii a ve svých deseti listech tento takzvaný pseudo-Dionysios Areopagita vytvořil jakousi protiváhu pozdější racionální teologie středověku.Mezi jeho velké obdivovatele a komentátory patřilikupříkladu Maxim Vyznavač (7. stol.), Jan Eriugena (9. stol.), překladatel Dionysiova díla, či později Albert Veliký (13. stol.), který jako jediný ze scholastiků podrobně komentoval celé Corpus Dionysiacum, ale na řadě míst jej cituje i velký Albertův žák Tomáš Akvinský a mnoho dalších význačných myslitelů. V díle O nebeské hierarchii provádí Dionysios do budoucna vlivnou systematizaci andělských chórů do tří trojic po třech hierarchiích: rozeznává serafy, cheruby, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížectva, archanděly a anděly.
STÁHNOUT ČÍST
O nebeské hierarchii | Odborná literatura a právnická ...
V dochovaných dílech O Božích jménech, O mystické teologii, O církevní hierarchii, O nebeské hierarchii a ve svých deseti listech tento takzvaný pseudo-Dionysios Areopagita vytvořil jakousi protiváhu pozdější racionální teologie středověku.
O nebeské hierarchii | Odborná literatura a právnická ...
O nebeské hierarchii Dionysios Areopagita Vyšehrad , 2010
SOUVISEJÍCÍ KNIHY