Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění eBook

Fatimma.cz Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,56 MB

ISBN: 9788024750484

POPIS
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků. Ve své první části obsahuje teoretické předpoklady produkce biologických léků a technické problémy týkající se její výroby, zkoušení a zavádění do praxe. Kniha je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V každé části je jednak lékový profil jednotlivých léků obsahující jejich mechanizmus účinku, klinické zkušenosti o účinnosti a bezpečnosti a dlouhodobá data. Dále pak obsahuje u definovaných onemocnění vždy strategii léčby a postavení těchto léků v algoritmu léčby jednotlivých diagnóz. Zvláštní kapitola je věnována problematice biosimilárních léků, které v současné době vstupují na trh. Jedna kapitola pojednává také o vývoji biologických léků, respektive o nových molekulách, které jsou v procesu klinického zkoušení a přibližují se k registraci. Zcela samostatné kapitoly jsou pak o biologické léčbě systémového lupus erytematodes a biologické léčbě osteoporózy, kde byly nedávno registrovány první preparáty. Biologická léčba je velmi účinná, ale drahá a proto také byla zařazena kapitola o farmakoekonomice biologických léků, která vyhodnocuje mezinárodně uznávané ukazatele výhodnosti farmakoekonomické léčby u jednotlivých diagnóz a vytipovává nejvhodnější pacienty pro indikaci biologické léčby. Kniha postgraduálního charakteru je určena pro revmatology, internisty, gastroenterology, dermatology, osteology, nefrology, ale i lékaře primárního kontaktu, kteří spolupracují při složité péči o pacienty léčené touto moderní léčbou. Knihu ale ocení i internisti, farmakologové.
STÁHNOUT ČÍST
Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění ...
Biologická léčba přinesla zásadní zlom do léčby autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii, osteologii a v několika dalších specializacích. Její vznik byl umožněn jednak pochopením patogeneze těchto, jednak rozvojem g
Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění ...
Podobné jednotky. Referenční a biosimilární infliximab v léčbě autoimunitních onemocnění : mechanismus účinku, indikace / Hlavní autor: Hugo, Jan, 1955- Vydáno: ([2016]) Biologická léčba u nádorových onemocnění : jaké místo má biologická léčba v onkologiii a v jiných oborech? : obecné informace pro pacienty / Hlavní autor: Hronovská, Lenka, 1962- Vydáno: ([2012])
SOUVISEJÍCÍ KNIHY