Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia eBook

Fatimma.cz Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia Image

INFORMACE

Hledáte knihu Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Peter Labanc? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,63 MB

ISBN: 9788374906043

POPIS
Ucelená práca na tému spišskej šľachty do začiatku 14. storočia svetlo sveta doteraz neuzrela, avšak pri výskume sa bolo možné opierať o viacero pozoruhodných a kvalitných prác, ktoré sú priebežne citované v texte. Bohatosť spišskej historiografie je síce príslovečná, ale má svoje výhody a nevýhody. Medzi klady treba zarátať posúvanie výskumu viacerých tém do oblastí, ktorých riešenie je pre iné regióny zatiaľ v nedohľadne. To čo je prednosťou, býva istou pascou, ktorá láka autorov uspokojiť sa so závermi staršej literatúry bez doplňujúcej pramennej heuristiky. Práve cestou možno čo najúplnejšieho zhromaždenia prameňov k dejinám Spiša som sa vydal pri počiatkoch vzniku tejto knihy. Celkovo sa podarilo zozbierať približne štyri stovky diplomatických prameňov vydaných do roku 1300, ktoré prinášajú informácie k dejinám Spiša. Táto heuristika bola doplnená o niekoľko stoviek prameňov zo 14. storočia, ktoré ponúkajú množstvo zaujímavých údajov o predchádzajúcom období. Viaceré z citovaných dokumentov boli publikované s chybami, prípadne neboli publikované vôbec. Aj z toho dôvodu obsahuje poznámkový aparát citácie originálneho znenia jednotlivých listín. Deje sa tak aj v tých prípadoch, keď má pôvodné znenie dôležitý význam pre argumentáciu v samotnom texte.
STÁHNOUT ČÍST
Stručný náčrt vývoja šľachty v Uhorsku a na Orave
Autor knihy: Peter Labanc, Téma/žánr: šlechta - Spiš (Slovensko) -- dějiny -- do 14. století, Počet stran: 155, Rok vydání: 2013, Nakladatelství: Trnavská ...
Kniha Vývoj šlachty na spiši do začiatku 14. storočia ...
Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia ... Ucelená práca na tému spišskej šľachty do začiatku 14. storočia svetlo sveta doteraz neuzrela, avšak pri výskume sa bolo možné opierať o viacero pozoruhodných a kvalitných prác, ktoré sú priebežne citované v texte. Bohatosť spišskej historiografie je...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY