Manželské a rodinné poradenství eBook

Fatimma.cz Manželské a rodinné poradenství Image

INFORMACE

Manželské a rodinné poradenství je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Novák. Přečtěte si s námi knihu Manželské a rodinné poradenství na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Manželské a rodinné poradenství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,56 MB

ISBN: 8024713160

POPIS
Autor, renomovaný poradenský psycholog PhDr. Tomáš Novák, předkládá tuto knihu jako příručku praktického manželského poradenství. Ta může pomoci všem studentům, začínajícím profesionálům i laickým poradcům získat solidní základ, na kterém budou moci vybudovat vlastní přístup ke klientovi. Publikace je však určena především lidem, kteří stojí před úkolem poradit sami sobě v partnerském problému. Nabízí nahlédnutí do stylu myšlení poradce, který v oboru strávil celý profesionální život. Sám říká: „Mým cílem je popsat vlastní eklektický, v praxi fungující přístup. Ten bezpodmínečně nevyžaduje přijetí teoretických východisek některého psychoterapeutického směru v aplikaci na poradenství.“ Co rozumí autor termínem praktické manželské poradenství? Emoční podporu, vstřícné vyslechnutí spojené s předáním minima rad a zkušeností směřujících ke stabilizaci či zkvalitnění manželství nebo odborného partnerského vztahu. První část knihy se zabývá historií, technikou i taktikou poradenství, včetně jeho zásad. Druhá část se věnuje základním otázkám vztahu. Vymezuje problémy partnerského soužití a zaměřuje se na možný manželský konflikt a jeho řešení v podmínkách velmi omezeného časového prostoru. Třetí část se pak orientuje na poradenské řešení mimořádných, ale pro většinu krizových situací typických událostí. Publikace je doporučována na fakultách sociálních studií a Filozofické fakultě MU v předmětech Manželské poradenství a Práce s klienty.
STÁHNOUT ČÍST
Manželské a rodinné poradenství - Tomáš Novák,Petr Šmolka ...
Psychologické poradenství si klade za cíl překonání psychologických potíží klienta, nebo rozvoj jeho osobnosti. Může jít o poradenství rodinné, manželské, sexuologické, v meziosobních problémech, při zvýšené pracovní zátěži či jiném stresu atd.Na rozdíl od psychoterapie, se kterou se často prolíná, se nepokouší o obtížnou změnu osobnosti dotyčného nebo ...
Poradna pro rodinu - Centrum sociálních služeb Znojmo ...
Petr Šmolka MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ 2., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY