Právnické osoby a jejich typologie eBook

Fatimma.cz Právnické osoby a jejich typologie Image

INFORMACE

Právnické osoby a jejich typologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Hurdík. Přečtěte si s námi knihu Právnické osoby a jejich typologie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Právnické osoby a jejich typologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,70 MB

ISBN: 9788074001680

POPIS
Publikace je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autora o právnické osoby a jejich právní i interdisciplinární charakteristiku. Navazuje na předcházející monografická i časopisecká díla, věnovaná nadacím a obecné právní charakteristice právnických osob.Autor v monografii sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. První je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu a současně k mnohosti jevových podob, projevující se v jejich diferencovaných právních formách. Usiluje o nalezení společenských východisek a právního základu vědecky odůvodněné typologie právnických osob. Tento základ nachází v základních charakteristických rysech právnických osob, jejich společném základu daném jejich nejobecnějším společenským cílem a v konkrétních variabilních projevech jejich poslání, spojených s užitím odpovídajících právních forem. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna v poznatcích ekonomické, sociologické aj. literatury, zabývající se vlivem změn, kterými prochází lidská společnost, na změny v podobě základního konceptu i jednotlivých typů právnických osob.
STÁHNOUT ČÍST
Právnické osoby a jejich typologie, Jan Hurdík | Knihkupec.com
Kniha: Právnické osoby a jejich typologie 2. doplněné vydání. - Jan Hurdík. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu. Od 18. 5. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny otevřeny. Bližší informace naleznete zde. Knihkupectví ...
Kniha Právnické osoby a jejich typologie - 2. doplněné ...
Zákon č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
SOUVISEJÍCÍ KNIHY