Knihovny v době nových médií eBook

Fatimma.cz Knihovny v době nových médií Image

INFORMACE

Hledáte knihu Knihovny v době nových médií? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Zbyšek Stýblo? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Knihovny v době nových médií.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,31 MB

ISBN: 9788001063354

POPIS
Uchovávání informací prostřednictvím písma je jedním z nejvýznamnějších kulturních vynálezů lidstva. Změny v technologii jeho záznamu znamenaly často revoluční přerod ve vývoji celých kultur. Svědkem těchto dramatických civilizačních změn je i vývoj staveb, které si lidé za účelem uchovávání a sdílení těchto záznamů budovali. Publikace Knihovny v době nových médií provází čtenáře ve stručnosti touto historií, poskytuje přehled o různých typech knihoven, jejich základních provozních vazbách, technických, technologických, ale i legislativních podmínkách jejich návrhů či urbanistických souvislostech jejich umisťování v sídlech. Podstatnou část obsahu tvoří i nejzajímavější příklady knihoven postavených u nás a v zahraničí. Publikace se tak může stát neocenitelným zdrojem krátce a přehledně podaných informací pro každého, kdo se chce seznámit se základy navrhování tohoto typu staveb.
STÁHNOUT ČÍST
Knihovny v době nových médií / Stýblo
Právě v době masivního využívání elektronických médií jim totiž hrozí, že ztratí mnoho čtenářů. "My víme, že u generace 15 až 20 let zhruba asi 57% mladých říká, že už čte elektronické knihy. Bohužel české veřejné knihovny v tomto prostředí příliš mnoho nenabízí.
Výhody a nevýhody propagačních kanálů - médií - iPodnikatel.cz
inzerce v novinách je vnímána pasivně (průměrná doba kontaktu je cca 2 vteřiny - v této krátké době musí váš inzerát zaujmout, jinak jej čtenář přejde bez většího povšimnutí), ve srovnání s TV nelze u tištěných médií dosáhnout takového zásahu (počtu osob, kteří byli vystaveni působení reklamy v novinách),
SOUVISEJÍCÍ KNIHY