Střední školy a jejich studenti + CD eBook

Fatimma.cz Střední školy a jejich studenti + CD Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Střední školy a jejich studenti + CD! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Střední školy a jejich studenti + CD a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Střední školy a jejich studenti + CD.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,55 MB

ISBN: 9788074642531

POPIS
Kniha pojednává o vývoji středního školství a jeho místu v procesu formování inteligence na území severní Moravy a Slezska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. sotletí. Východiskem autora je premisa, že právě střední školy tohoto období lze považovat za skutečné producenty převážné části sociální skupiny inteligence. V monografii jsou načrtnuty základní aspekty a trendy rozvoje středního školství nejen na území Moravy a Slezska, ale i celého Předlitavska v kontextu probíhajícího modernizačního procesu a společenské transformace. Středem pozornosti komparativně pojaté práce jsou struktury středoškolských studentů z hlediska jejich teritoriálního původu a sociokulturních znaků (vyznání, etnický a sociální původ). Cílem je zjistit, z jakého prostředí pocházeli studenti středních škol a jaké prostředí tedy formovalo představitele inteligence druhé poloviny 19. a počátku 20. století.
STÁHNOUT ČÍST
Střední školy - Česko | Knihy.ABZ.cz
New Opportunities Pre-Intermediate Class Audio CD - učebnice angličtiny, pro střední školy, příprava k maturitě, Pearson* Discovery approach to grammar and an up-front focus on vocabulary gives stude...
Venturesbooks.cz
didaktis Matematika pro střední školy 2.díl Učebnice . Další díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které svým rozsahem zahrnuje výrazy, lineární i kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy a další typy rovnic a nerovnic.. Nepostradatelné motivační texty zasazují učivo do historického či pra
SOUVISEJÍCÍ KNIHY