Evropské veřejné právo eBook

Fatimma.cz Evropské veřejné právo Image

INFORMACE

Evropské veřejné právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Richard Pomahač. Přečtěte si s námi knihu Evropské veřejné právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Evropské veřejné právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,47 MB

ISBN: 8073570149

POPIS
Úvod do studia evropského veřejného práva, který poprvé v české odborné literatuře věnuje značnou pozornost historicko-srovnávacímu rozboru vývoje veřejného práva přesahujícího hranice jednotlivých evropských států.Vysokoškolská učebnice rozlišuje v duchu návrhu nové evropské ústavy systém práva Evropské unie od ostatních systémů evropského práva, tedy od společného práva evropských demokratických států a od acquis du Conseil de l´Europe. Z odvětvového hlediska se výklad věnuje otázkám ústavního a správního práva, zejména pak otázkám evropského občanství a víceúrovňového evropského vládního a správního prostoru.
STÁHNOUT ČÍST
Právo Evropské unie
2006 - titul Ph.D. - doktorský studijní program na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta, specializace Veřejné právo I (ústavní, mezinárodní, evropské právo) zahraniční stáže: Asser College Europe - Module A: Law of the European Union; T.M.C. ASSER INSTITUUT, Haag, 2000
Listina základních práv Evropské unie
Úřední věstník Evropské unie (Úř. věst.) je hlavním zdrojem informací, které se na stránkách EUR-Lexu zveřejňují. Vychází každý den (od pondělí do pátku pravidelně, v naléhavých případech i v sobotu, neděli a o svátcích) ve všech úředních jazycích EU , Více informací Méně informací
SOUVISEJÍCÍ KNIHY