Orálna medicína eBook

Fatimma.cz Orálna medicína Image

INFORMACE

Hledáte knihu Orálna medicína? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je Eugen Ďurovič? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Orálna medicína.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,23 MB

ISBN: 9788089694624

POPIS
Autor spracoval odbornú knižnú publikáciu, ktorá je zostavená v rozsahu 259 strán a publikáciu uzatvára zoznam použitej literatúry, ktorý zahŕňa 272 bibliografických zdrojov. Obsah odborného textu je vhodne delený do 20 kapitol. Jednotlivé kapitoly opisujú konkrétne ochorenia vyskytujúce sa v orofaciálnej oblasti, ich charakteristiku a etiológiu, ich klinický obraz, diferenciálnu diagnostiku, a tiež liečbu týchto ochorení. V niektorých kapitolách sú uvedené i poznámky pre prax, ktoré ešte spresňujú praktický pohľad na ochorenie, čo svedčí o vysokej odbornej a praktickej erudícii autora.Z hľadiska praktického využitia uvedenej publikácie je dôležité i to, že v každej kapitole sa uvádza konkrétna liečba ochorenia, takže táto publikácia, okrem vysokej teoretickej úrovne, má aj výraznú praktickú hodnotu pre čitateľa. Publikácia je doplnená mnohými fotografiami patologických stavov, ktoré inštruktívne spresňujú teoretický opis poranení. Pri niektorých ochoreniach je výklad spresnený i schémami, ktoré podávajú čitateľovi široký pohľad na problematiku ochorenia.Uvedená publikácia, napísaná v tomto rozsahu, prispeje k zvýšeniu diagnostického a liečebného procesu, a tým aj k zvýšeniu kvality života našich pacientov, pretože naším cieľom je: „Salus aegroti, suprema lex.“Táto pôvodná publikácia má výbornú odbornú a metodickú úroveň, je dobre členená a je zrozumiteľná nielen pre prakticky skúsených pracovníkov, ale aj pre študentov medicíny. Jazyková úroveň publikácie je dobrá a použitá odborná terminológia i odporúčané liečebné postupy sú v súlade s platnými normami i modernými medicínskymi princípmi liečby.Publikácia má veľmi dobrú aj didaktickú úroveň, je vhodná pre potreby pregraduálnej, ale i na doplnenie postgraduálnej výchovy. Autorovi sa touto publikáciou podarilo vyplniť medzeru v tejto oblasti.Posudzovanú publikáciu navrhujem, v zhode so zámermi autora, zaradiť do kategórie: publikácia nielen pre pregraduálnu výchovu, ale aj pre postgraduálnu prax.MUDr. Dušan Hrubala, CSc.I. Stomatologická klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura KošiceTematicky je monografie velice aktuální, neobyčejně významná z pohledu diagnostiky, diferenciální diagnostiky i terapie široké škály celkových onemocnění, majících klinické projevy i v dutině ústní.Vlastní text monografie je napsán na 259 stranách a dalších 12 stran tvoří obsáhlá a především recentní literatura s malou absencí českých a slovenských autorů. Text je bohatě graficky dokumentován. Celkem 186 schémat, tabulek a velice zdařilých obrazů klinických nálezů v dutině ústní přispívá k vysoké celkové úrovni předložené monografie.Text je členěn do 20 kapitol, kdy každá z kapitol uvádí základní charakteristiku a etiologii nemoci, klinický obraz a léčbu klinických projevů v dutině ústní. Jednotlivé kapitoly se týkají orálních nálezů u systémových benigních chorob, u malignit a také u stavů, kdy orální symptomatologie jepříznakem vedlejších účinků léků. Pozornost je věnována ale i infekčním onemocněním, a to jak virovým, tak bakteriálním, nemocem indukovaným plísněmi, ale i chorobám s autoimunitní etiologií, jako je např. celiakie a podobně.Z didaktického pohledu je členění obsahu dle onemocnění jednotlivých orgánů nebo jednotlivých systémů, jako je gastrointestinální trakt, nemoci pojiva, kožní choroby, endokrinologická onemocnění, včetně diabetes mellitus, ale i onemocnění nádorová, uzlinový nebo paraneoplastickýsyndrom. Poslední kapitoly jsou věnovány popisu vzácných lézí v dutině ústní, jako jsou např. varixy na spodině jazyka, periarteritis nodosa a infarkt v povodí jazykových cév. Zcela jako poslední téma je popsána fokální epiteliální hyperplazie.Výčet uvedených témat ve výše zmíněných 20 kapitolách, stránkový a dokumentační rozsah svědčí o obrovském odborném obsahu monografie s jedním společným jmenovatelem, kterým je dutina ústní a tím na v současné době bohužel trochu opomíjený obor Stomatologie, od jehožprodloužení studia v 90. letech minulého století až do roku 2005 bylo v České republice upuštěno s úbytkem rozsahu předmětů všeobecné medicíny. Ve Slovenské republice k tomu nedošlo. Autor v monografii jednoznačně prokazuje, že lidské tělo, i když z didaktických důvodů je členěno dle systémů anebo orgánů, tvoří jeden celek, kde různá onemocnění se mohou projevovat i tam, kde bychom to snad ani nečekali. V daném případě v dutině ústní. Tento fakt vlastně upozorňujei na to, že naše diagnostické nebo diferenciálně diagnostické omyly mohou spočívat v nerespektování nebo neznalosti vztahů mezi různými orgány a příznaky jejich onemocnění. Proto důraz na délku studia.Celkově proto v závěru znovu konstatuji, že předložená monografie je velice aktuální a z pohledu součinnosti celé současné medicíny neobyčejně významná. Autorovi předložené monografie doc. MUDr. Eugenu Ďurovičovi, DrSc. gratuluji a jednoznačně doporučuji nejenom pro stomatologickou, ale i širokou lékařskou veřejnost.prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
STÁHNOUT ČÍST
Specijalistički centar za stomatologiju | Specijalistički ...
Parodontologija i oralna medicina. Parodontopatija predstavlja bolest potpornog aparata zuba, uključujući zube, desni, kost okolo zuba i parodontalna vlakna koja vezuju zub za kost. Bolest se najčešće manifestuje krvarenjem desni prilikom pranja zuba, otokom desni koje su izrazitije crvene boje i neprijatnim zadahom iz usta.
Oralna kirurgija | Ustna Medicina
Klinika Ustna Medicina predstavlja popolnoma nov in drugačen pristop obravnave pacientov. V prvi vrsti vse, ki začnete pot oskrbe vaše ustne votline pri nas, imenujemo gosti. Želimo, da se vsak gost že pri vstopu v kliniko počuti prijetno, da izgubi morebiten strah pred zobozdravnikom in zaupa strokovnjakom, ki rešujejo vaše težave.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY