Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU eBook

Fatimma.cz Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,33 MB

ISBN: 8071796220

POPIS
Publikace seznamuje čtenáře s koordinací sociálního zabezpečení v Evropské unii. Jedná se v současné době o jedno z nejvíce diskutovaných a Evropským soudním dvorem rovněž souzených témat evropského práva. Nařízení Rady ES č. 1408/71, jež danou problematiku upravuje, se vztahuje na velmi široký okruh osob, které v rámci Evropského společenství migrují za prací, studiem a dalšími výdělečnými aktivitami. Učebnice čtenářům přibližuje historický vývoj úpravy koordinace sociálního zabezpečení a současnou podobu koordinace sociálního zabezpečení v oblastech důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, jakož i nepříspěvkových dávek. Publikace rovněž pracuje se stěžejní judikaturou Evropského soudního dvora v dané oblasti. Učebnice je určena převážně studentům a dalším zájemcům o danou problematiku.
STÁHNOUT ČÍST
PPTX Právo sociálního zabezpečení LS 2012 - Webnode
Hlavní zásadou zakotvenou v Římské smlouvě je odstranění překážek, které brání volnému pohybu osob mezi členskými státy . K dosažení tohoto cíle musí opatření v oblasti sociálního zabezpečení zajistit, aby občané EU pracující a pobývající v jiném členském státě než ve svém vlastním nepřišli o ...
Sociální zabezpečení osob migrujúcich mezi státy EU ...
Kniha: Sociální zabezpečení osob migrujúcich mezi státy EU - Kristina Koldinská; Gabriela Pikorová; Ladislav Švec; Igor Tomeš Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY