Poznáme Boha Otca? eBook

Fatimma.cz Poznáme Boha Otca? Image

INFORMACE

Hledáte knihu Poznáme Boha Otca?? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Tomáš Špidlík? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Poznáme Boha Otca?.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,18 MB

ISBN: 9788081912061

POPIS
Odmalička sa k nemu modlievame „Otče náš". Už vyvolený židovský národ vnímal Boha ako Otca. Ježiš ho zjavuje ako svojho Otca a nášho Otca. Duch Svätý nám dáva smelosť nazývať ho „Abba - Otecko". Kardinál Špidlík nás povzbudzuje v tejto knižočke obnoviť svoju vieru v Boha Otca, učiť sa vnímať jeho prozreteľnosť, viesť s ním dialóg, hľadať v sebe ochotu pracovať v jeho vinici. A v neposlednom rade napo-dobňovaťjeho dokonalosť. Obsah:Viera v Boha Otca„Otče náš, ktorý si na nebesiach“ – kresťanská modlitba 5Originalita kresťanského zjavenia v grécko- -rímskom kultúrnom svete 8Porovnanie Boha filozofov s biblickým Bohom 10Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho 12Je možné dokázať jestvovanie Boha rozumovými dôvodmi? 13Supervedecké poznanie 16Osobné poznanie Boha je viac ako poznanie vecí 17Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu (Hebr 11,6) 19Božia prozreteľnosť 25Otcovská prozreteľnosť Boha nás oslobodzujeod temných síl osudu 25Oslobodenie od vonkajších i vnútorných nepriateľov 28Príklad hrdinskej viery v prozreteľnosť 30Ako sa Božia prozreteľnosť vyrovnáva s toľkým zlom, s ktorým sa stretávame vo svete? 33Fyzické zlo a mravné zlo 34V akom zmysle môžu byť i vlastné hriechyprozreteľnostné? 36Mystické prijatie prozreteľnosti podľaVjačeslava Ivanova 37Nie je škodlivé priveľmi dôverovať v prozreteľnosť? 39Posolstvo pre dnešné časy – obnoviť dialóg s OtcomProti racionalizmu v náboženskej oblasti 41Na počiatku bolo Slovo (Jn 1,1) 43Modlitba sa obracia k Bohu Otcovi 47Prosebná modlitba za užitočné veci 49Metafyzický problém: Boh je nemenný – ako by mohol ustúpiť nášmu naliehaniu a zmeniť svoje večné úmysly 51Robotníci v Otcovej viniciModlitba a práca 55Božia vôľa – prvé pravidlo nábožnosti 56Božia vôľa ako ovocie trvalého hľadania 58Zmysel osobnej voľby 59Pred Otcovým zrakom 63Božie oko vidí všetko 64Vonkajšia prítomnosť Boha a jeho prítomnosť v srdci 66Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský OtecNapodobňovať Boha? 69Osobné povolanie 70V čom spočíva pravá podobnosť Bohu? 73Hriech – osobná urážka Boha i blížneho 75Nebezpečenstvo neplodného moralizmu 77Nedostatok komunikácie v ľudskom dialógu 79Právna dištinkcia: zločiny proti zákonu a zločiny proti osobe 81Dokonalý obraz božského otcovstva– Máriino materstvo, telesné i duchovné 83EpilógMeditácia o Božom otcovstve 87
STÁHNOUT ČÍST
Odpovedá Boh na naše modlitby? - EveryStudent.sk
Ježiš ho zjavuje ako svojho Otca a nášho Otca. Duch Svätý nám dáva smelosť nazývať ho „Abba - Otecko". Kardinál Špidlík nás povzbudzuje v tejto knižočke obnoviť svoju vieru v Boha Otca, učiť sa vnímať jeho prozreteľnosť, viesť s ním dialóg, hľadať v sebe ochotu pracovať v jeho vinici.
Zachej.sk • kniha: Poznáme Boha Otca? (Tomáš Špidlík ...
Ježiš ho zjavuje ako svojho Otca a nášho Otca. Duch Svätý nám dáva smelosť nazývať ho „Abba - Otecko". Kardinál Špidlík nás povzbudzuje v tejto knižočke obnoviť svoju vieru v Boha Otca, učiť sa vnímať jeho prozreteľnosť, viesť s ním dialóg, hľadať v sebe ochotu pracovať v jeho vinici.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY