Rétorika a komunikace eBook

Fatimma.cz Rétorika a komunikace Image

INFORMACE

Hledáte knihu Rétorika a komunikace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Waltraud Allhoff? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Rétorika a komunikace.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,20 MB

ISBN: 8024722832

POPIS
Chcete vyjádřit to, co máte na mysli, co nejlépe, aby vám partneři v rozhovoru rozuměli a mohli s vámi diskutovat? Rádi byste lépe rozuměli argumentům a sami dokázali efektivněji argumentovat? Potřebujete se naučit lépe naslouchat svým partnerům v rozhovoru? Pomůžeme vám nahlédnout do všech oblastí aplikované rétoriky. Naučíte se rozumět řeči těla, volnému projevu, správně argumentovat a vést rozhovor. Spolu s námi si vytvoříte předpoklady k tomu, abyste v situacích rozhovoru a mluveného projevu dokázali vědomě a sebekriticky kontrolovat vlastní chování. Rétorika a komunikace pro vás již nebudou jen cizími slovy! Z obsahu:Předmluva1. Význam rétoriky2. Řeč těla2.1 Funkce nonverbální komunikace2.2 Zrakové signály - vizuální kanál2.2.1 Držení těla a vystupování2.2.2 Gestika2.2.3 Mimika2.2.4 Zrakový kontakt2.2.5 Prostorové chování (proxemika)2.3 Hmatové signály - taktilní kanál2.4 Sluchové signály - auditivní kanál2.4.1 Hlas2.4.2 Výslovnost (artikulace)2.4.3 Přízvuk (akcent, zdůraznění)2.5 Dýchání a řeč2.6 Angažovanost3. Prezentace - Přednáška - Mluvený projev3.1 Srozumitelnost3.1.1 Struktura a uspořádání3.1.2 Jednoduchost výrazu3.1.3 Výběr informací3.1.4 Stimulace a zájem3.1.5 Pomocné vizuální prostředky3.1.6 Komunikace orientovaná na posluchače3.1.7 Způsob řeči3.2 Členění3.2.1 Nástup a závěr3.2.2 Členění s ohledem na informace3.2.3 Členění s ohledem na argumentaci3.3 Techniky prezentace - vizualizace pomocí beameru a overhead-projektoru3.4 Zacházení s kritickými otázkami3.5 Mluvený projev s osnovou a bez osnovy3.5.1 Heslovitá osnova3.5.2 MMM - Metoda mentálního mapování (Mind-Map-Method)3.5.3 Pohotovost3.5.4 Řečové myšlení3.6 Tréma a strach mluvit3.7 Psaní projevu3.7.1 Tipy pro ghostwritery3.7.2 Rétorické stylistické figury4. Argumentace a přesvědčování - strategie formování názoru a jeho změny4.1 Argumentační figury4.2 Cíle argumentace5. Rozhovor a jeho moderování5.1 Základy vedení rozhovoru - jak pochopit a být pochopen5.1.1 Strukturované rozhovory5.1.2 Moderování5.1.3 Techniky kladení otázek5.1.4 Nedirektivní chování při rozhovoru5.1.5 Zpětná vazba (Feedback)5.1.6 Tematicky zaměřená interakce5.2 Typické rozhovory5.2.1 Schůze, konference, meeting5.2.2 Jednání5.2.3 Rozhovor při nákupu5.2.4 Poradenský rozhovor5.2.5 Nedirektivní interview5.2.6 Konfliktní rozhovor5.2.7 Kritický rozhovor5.3 Jak se naučit rozumět rozhovorům5.3.1 Transakční analýza (TA)5.3.2 Neurolingvistické programování (NLP)5.3.3 Komunikační styly5.3.4 Systematické pozorování rozhovoru5.3.5 Sociogram interakce6. Genderová kompetence - pohlavně specifické komunikační chování6.1 Tisícileté stereotypy rolí6.2 Gender a Gender Mainstreaming6.3 Gender a komunikační chování6.4 Genderově specifické způsoby chování6.4.1 Dominantní formy komunikačního chování6.4.2 Nedominantní formy komunikačního chování7. Mezinárodní rétorická kompetence - aspekty interkulturální komunikace8. K dějinám rétoriky8.1 Antika8.2 Středověk8.3 15.-19. století8.4 20. století8.5 21. dtoletíMísto doslovuRady pro špatného řečníkaLiteraturaKontakt & Trénink
STÁHNOUT ČÍST
1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - rétorika, mluvený projev a práce s ...
Rétorika-- autor: Aristoteles Moderní rétorika na univerzitě-- autor: Špačková Alena Rétorika v evropské kultuře-- autor: Kraus Jiří Němčina - rétorika, prezentace, komunikace-- autor: Michňová Iva Rétorika a řečová kultura-- autor: Kraus Jiří
ŽANTOVSKÁ, Irena : Rétorika a komunikace
Autor knihy „Komunikace, argumentace, rétorika" vlastně celý život pracoval se slovem. V místě rodiště, oné základní krajině života, žil v prostředí ovlivněném písmáckou tradicí, vedoucí člověka i k tomu, aby se zamýšlel nad věcmi zdánlivě banálními a samozřejmými.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY