Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 - 1918, II. díl eBook

Fatimma.cz Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 - 1918, II. díl Image

INFORMACE

Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 - 1918, II. díl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Victor Miroslav Fic. Přečtěte si s námi knihu Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 - 1918, II. díl na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 - 1918, II. díl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,89 MB

ISBN: 9788087122006

POPIS
Historická studie, podložená důkladným studiem archivních pramenů evropské i americké provenience, se zabývá složitými okolnostmi, za kterých československé legie v době první světové války vznikaly, a diplomatickým jednáním, jež byla s jejich formováním a činností spojena. Autor (mimochodem v únoru 1948 jeden z účastníků proslulého studentského pochodu na Pražský hrad a v důsledku toho pak politický vězeň komunistického režimu) působil většinu života na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a několika dalších univerzitách v USA a v Kanadě. Jeho čtyřdílná práce zabývající se podílem legií na vzniku samostatného Československa byla původně vydána v zahraničí v angličtině.
STÁHNOUT ČÍST
Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa ...
České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000. 571 s. ISBN 80-7277-027-6. KLIMEK, Antonín. Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 1. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996. 432 s.
Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa ...
Limity asymetrie: Češi a Slováci v legiích 1914 - 1920 (6.12.2011) Legionářský film - dvojí pohled (30.11.2011) Legie jako téma propagandy (21.11.2011) Povstaňte, až bude třeba! Mýtus bitvy u Zborova. (21.11.2011) Československé legie v Rusku (21.11.2011) Legionáři na Rusi - fotoalbum (21.11.2011)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY