Epilepsie temporálního laloku eBook

Fatimma.cz Epilepsie temporálního laloku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Epilepsie temporálního laloku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Epilepsie temporálního laloku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Epilepsie temporálního laloku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,29 MB

ISBN: 9788072548361

POPIS
Monografie podává přehled současných nejdůležitějších poznatků o epilepsii temporálního laloku a je určena široké neurologické veřejnosti i ostatním zájemcům o tuto problematiku. V úvodu se může čtenář seznámit se základy anatomie a fyziologie temporálního laloku. Další kapitoly jsou věnovány etiopatogenezi epilepsií temporálního laloku, semiologii záchvatových projevů, nálezům klinickým interiktálním, EEG, zobrazovacím a neuropsychologickým.Zvláštní kapitola shrnuje nejnovější poznatky o familiárních epilepsiích temporálního laloku, jiná se zabývá specifickou problematikou epilepsie temporálního laloku v dětském věku. Závěrečné kapitoly pojednávají o možnostech a úskalích farmakologické léčby.
STÁHNOUT ČÍST
Epilepsie temporálního laloku u dětí - is.muni.cz
epilepsie temporálního laloku. Lokalizace související (ohnisková) forma epilepsie charakterizována opakovanými záchvaty, které vyplývají z ložisek ve spánkovém laloku, nejčastěji z jeho meziální hlediska. Široká škála psychických jevů, může být spojena, včetně iluze, halucinace, dyscognitive stavů a afektivní ...
Epilepsie temporálního laloku Petr Marusič, Milan Brázdil ...
Temporální pól a epilepsie temporálního laloku. Cílem epileptochirurgického (resekčního) výkonu je odstranění epileptogenní zóny, které povede k vymizení záchvatů. Současně by ale tímto výkonem nemělo dojít k nepřijatelnému negativnímu ovlivnění motorických, senzorických nebo kognitivních funkcí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY