Aktualizácia I/3 2017 eBook

Fatimma.cz Aktualizácia I/3 2017 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Aktualizácia I/3 2017! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Aktualizácia I/3 2017 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia I/3 2017.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,99 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 267/2017 Z. z. - účinnosť 1.1.2018, Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 267/2017 Z. z. - účinnosť 1.1.2018, Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov po novele záonom č. 270/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po novele zákonom č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018...
STÁHNOUT ČÍST
Aktualizacia i 2 2019 levně | Blesk zboží
Aktualizacia i 3 2017. Nalezeno: 2945 produktů. MERCURY iJELLY METAL A320 GALAXY A3 2017 . Pouzdro je vyrobeno z elastického thermoset polyuretanu. Skvěle padne na smartphone díky výřezům pro všechna systémová rozhraní. Pouzdro chrání před nárazy, prachem a poškrábáním.
Aktualizacia i 3 2018 levně | Mobilmania zboží
2017 Annual update of the remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto Ročná aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj korekčných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na tieto odmeny a dôchodky, za ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY