Řízení firemních financí eBook

Fatimma.cz Řízení firemních financí Image

INFORMACE

Hledáte knihu Řízení firemních financí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Jindřich Nový? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Řízení firemních financí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,73 MB

ISBN: 9788074521362

POPIS
Významné změny, k nimž v posledních letech dochází v oblasti podnikání a v požadavcích klientů, manažerů a ostatních zainteresovaných stran na jeho řízení a adekvátní informační zajištění, se projevují mimo jiné i v potřebě nově zhodnotit úlohu (dnes již) tradičních nástrojů a metod řízení. Mezi tyto nástroje patří i management financí, často bez nadsázky označovaný jako páteř řízení z pozice managementu podniku.V tomto smyslu hodnotím základní obsahové zaměření předkládané publikace, jejímž ústředním obecným mottem je přiblížit čtenářům významný potenciál, který představuje problematika řízení a správy podnikových financí, aby si mohli udělat základní a rámcovou představu o tomto specifickém světě v podniku a rozuměli pojmům, kategoriím a předmětným souvislostem.Výše uvedený přínos vyplývá zejména ze způsobu zpracování publikace. Ten zaujme zejména velice širokou znalostní bází autora. Jak ze struktury textu, tak i z výkladu jednotlivých problémových oblastí je zřejmé, že autor je podrobně obeznámen nejen s přístupem k ekonomice podnikání v podmínkách České republiky, ale také se specifiky a odlišnostmi v přístupech k finančnímu řízení.Pro pojetí výkladu je tak typické, že překonává úzce instrumentální pohled na řízení jako na disciplínu, jejímž cílem je řídit hodnotové parametry podnikatelského procesu. Předkládaná publikace naopak zdůrazňuje zejména uživatelský rozměr disciplíny.V hodnocení předkládané publikace je třeba zdůraznit také pojmovou vytříbenost, propracovanost příkladové části a pedagogickou sdělnost.prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.
STÁHNOUT ČÍST
Řízení firemních financí a řízení ... - vse.cz
A - MYERS S. C., Teorie a praxe firemních financí, East Publishing, Praha 1999, s. 399 - 426, s. 427 - 487, ISBN 80-85605-24-4 MAREŠ S., Firemní finanční politiky a finanční plánování, VŠFS, Praha 2009, s. 5 - 83, ISBN 80 - 86754 ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy.
Finanční analýza a řízení podnikových financí | controlling.cz
Řízení firemních financí. Seznámení posluchačů s důležitými oblastmi komplexu finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní principy a charakteristické znaky.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY