Psychológia hudby nielen pre hudobníkov eBook

Fatimma.cz Psychológia hudby nielen pre hudobníkov Image

INFORMACE

Hledáte knihu Psychológia hudby nielen pre hudobníkov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Peter Krbaťa? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Psychológia hudby nielen pre hudobníkov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,94 MB

ISBN: 8096980864

POPIS
Aké funkcie má hudba v živote človeka i spoločnosti? Od čoho závisí, či sa narodí hudobne nadaný človek? Aké sú zvláštnosti hudobného vývinu od počatia po starobu? Ako sa prejavuje hudobné nadanie, talent, umelecké majstrovstvo? Ktoré vplyvy a podmienky urýchľujú alebo spomaľujú ďalší hudobný rozvoj? Ako tvorivo realizovať hudobnú edukáciu? Čo vieme o hudobných profesiách? Čo chápeme pod pojmom osobnosť hudobníka alebo i učiteľ hudby? Ako sa počas celej životnej cesty hudobníci vysporadúvajú s úspechmi, radosťami, ale i krízami, zdravotnými problémami a stresmi ? Ako tieto otázky skúmala a skúma psychológia hudby alebo i hudobná pedagogika? Aký je súčasný stav ich poznatkov vo svete? Aké poznáme paradigmy hudby v histórii ľudstva. A čo vzťah hudba-technika? Čím môže hudbe pomôcť nový interdisciplinárny odbor mediamatika? To sú len niektoré z celého radu ďalších otázok, na ktoré sa pokúša odpovedať publikácia psychológa hudby Doc. PhDr. Petra Krbaťu, CSc.. Je druhým, prepracovaným a rozšíreným vydaním Psychológie hudby /nielen/ pre hudobníkov. Vychádza s podtitulom Od hľadania vzťahu k hudbe k umeleckému majstrovstvu. Je určená rodičom hudobne nadaných detí, učiteľom hudby, žiakom i študentom všetkých stupňov umeleckých škôl, amatérskym i profesionálnym hudobnýminterpretom, teoretikom hudby, skladateľom, dirigentom, výskumníkom, organizátorom hudobného života ako aj všetkým milovníkom hudby. Spoluautorkami sú PaedDr. Martina Krušinská, PhD. a Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková - Zeleiová, PhD., odborníčky z oblasti hudobnej edukácie a muzikoterapie. Záujemcov o hlbšie štúdium nastolenej problematiky autori odkazujú na početné odborné štúdie i celkom nové literárnepramene. Spoluautorky: Martina Krušinská, Jaroslava Gajdošíková ZeleiováObálka: Peter Gajdošík
STÁHNOUT ČÍST
PDF Výročná správa Katedry hudby za rok 2009
Progresívne prvky ponímania hudobnosti a hudobnej edukácie v diele Petra Krbaťu Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov 2. vydanie. Študent spracuje jednu vybranú tému v zodpovedajúcom rozsahu (pozri Ako písať práce...) samostatne s rešpektovaním všetkých povinných náležitostí autorského zákona a pravidiel citovania.
Univerzita Palackého V Olomouci Pedagogická Fakulta ...
Krbaťa, Peter (1944) Slovenský psychológ a teoretik hudby. Analyzuje umelecký talent a procesy umeleckej tvorby. Využíva interdisciplinárnu metodológiu, do úvah o estetických problémoch vnáša aj exaktné prírodovedné postupy. Estetické dielo - Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov (1994).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY