Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií eBook

Fatimma.cz Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,91 MB

ISBN: 9788022410229

POPIS
Publikácia prináša ucelený pohľad na problematiku spriahnutých oceľovo-betónových nosných prvkov podľa normy STN EN 1994-1-1 zavedenej do sústavy STN v roku 2005 v anglickom a v roku 2006 v slovenskom jazyku s národnou prílohou NA z roku 2007. Kniha je rozdelená na 10 kapitol, v ktorých sa postupne uvádza postup globálnej analýzy prútových konštrukcií, návrh a pôsobenie ohýbaných nosníkov spolu s návrhom šmykového spojenia, návrh tlačených a tlačených a ohýbaných prvkov, pôsobenie a návrh uzlov prútových konštrukcií a návrh spriahnutých dosiek. Posledná kapitola je venovaná príkladom dimenzovania prvkov spriahnutých konštrukcií a komplexného posúdenia spriahnutej konštrukcie vrátanie spriahnutého spoja.Publikácia by mohla byť dobrou pomôckou pre projektantov a študentov pri štúdiu navrhovania oceľovo-betónových konštrukcií.
STÁHNOUT ČÍST
Marián Rovňák | Gorila
Kniha: Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií (Antónia Ďuricová a Marián Rovňák). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
STN P ENV 1993-2 zrušená | SUTN
Technický skúšobný ústav stavebný TSÚS, n. o zabezpečuje činnosť v oblastiach certifikácia, technické posudzovanie, posudzovanie zhody, skúšky a výpočty, vydávanie licencií, znalectvo a diagnostikameranie hluku, meranie vibrácií, overovanie a kalibrácia meradiel, výskum a vývoj, projekty stavieb, tepelná ochrana a energia budov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY