Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS eBook

Fatimma.cz Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,18 MB

ISBN: 8080780722

POPIS
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie sa spája s množstvom procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa požiadavkám tohto zoskupenia. Jedným z nich je aj tlak na zjednotenie predpisov v oblasti účtovníctva, s cieľom dosiahnuť porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to bez ohľadu na sídlo podniku, zostavujúceho účtovnú závierku. Na tento účel sú vydávané Medzinárodné štandardy pre zostavenie účtovnej závierky (IFRS).Cieľom publikácie nie je opis obsahu jednotlivých štandardov IFRS/IAS, ale práve naopak, autor sa snaží vysvetliť jednotlivé vecné problémy na základe ustanovení relevantných štandardov. Výsledkom je teda taký spôsob prezentácie, ktorý by mal v čo najväčšej miere vychádzať z potrieb potenciálnych používateľov pri aplikácii týchto štandardov v praxi.Publikácia je určená najmä širokej účtovníckej verejnosti, ktorej by mala pomôcť pri prechode na medzinárodné účtovné štandardy, a to najmä pri zostavovaní účtovných závierok v súlade s týmito štandardmi.
STÁHNOUT ČÍST
Medzinárodné účtovné štandardy
IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy ... Na kurze vám vysvetlí štruktúru výkazov účtovnej závierky, prvý prevod na IFRS a prevodový mostík, princípy retrospektivity pri zmenách účtovných politík. ... aby ste po jeho absolvovaní získali ucelený pohľad na problematiku IAS/IFRS a základné štandardy. Vedomosti využijete ...
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - IFRS
Krupová, L.: IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Vox, 2005 (asi 1100 strán, približne 2400 Sk) V slovenčine: Tumpach, M.: Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS. Iura, 2006 (asi 500 stran, približne 900 Sk)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY