František Palacký a česká filosofie eBook

Fatimma.cz František Palacký a česká filosofie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou František Palacký a česká filosofie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu František Palacký a česká filosofie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: František Palacký a česká filosofie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,74 MB

ISBN: 9788074702303

POPIS
Reedicí studie vydané v roce 1961 se naplňuje dlouhodobá snaha dát „druhý život“ pracím významného českého filosofa Milana Machovce (1925–2003), které formovaly čtenáře v šedesátých letech 20. století. Machovec své tehdejší knihy o Františku Palackém a Josefu Dobrovském později označoval za „masarykovské“. Jejich napsání mu totiž bylo zároveň cestou, jak se pomalu přiblížit k Masarykovu myšlení a nastolovat témata, která s Masarykem sdílel. Filosofie tak podle Machovce byla Palackému především nástrojem v zápasu o ušlechtilejší lidství a v tomto „ideálu humanitním“ Masaryk viděl smysl českých dějin.Palackého myšlení Machovec zasadil do kontextu české filosofické tradice, se všemi úskalími, s nimiž se musela vypořádat. Bonusovým materiálem druhého vydání, nově zařazeným za původní studii, je text Machovcovy přednášky s názvem „Palackého osobitost v českém tisíciletí“, přednesené na jubilejní konferenci v roce 1998. Palacký byl Machovcem vnímán jako mravní osobnost, jež dokázala svým životním dílem splynout s úsilím mnoha generací a zároveň na ně přímo či nepřímo působit. To byl úkol, který Machovec uložil i sám sobě. Pro debatu o českém filosofickém myšlení tak zůstává studie i s odstupem více než poloviny století inspirativním příspěvkem. V edice Pavla Žďárského a s úvodem historika a Palackého životopisce prof. Jiřího Štaifa vychází za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR.
STÁHNOUT ČÍST
Dvaasedmdesát jmen české historie: František Palacký ...
Česká televize Zpravodajstv ... František Palacký. z pořadu 72 jmen české historie. délka videa 11:36. Pořad přibližuje život a dobu Františka Palackého včetně ukázek z jeho tvorby. Přehrát celý pořad. Témata: Novověk - české dějiny Česká ...
Machovec, Milan - František Palacký a česká filosofie - 1 ...
Hledáte František Palacký a česká filosofie od Milan Machovec? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
SOUVISEJÍCÍ KNIHY