Dejiny štátu a práva na Slovensku II eBook

Fatimma.cz Dejiny štátu a práva na Slovensku II Image

INFORMACE

Dejiny štátu a práva na Slovensku II je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miriam Laclavíková. Přečtěte si s námi knihu Dejiny štátu a práva na Slovensku II na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Dejiny štátu a práva na Slovensku II.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,96 MB

ISBN: 9788057101031

POPIS
Predkladané druhé doplnené vydanie učebného textu nadväzuje na prvú časť učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Svojím právno-historickým pojednaním začína zásadnými zmenami prevratových rokov meruôsmych a končí opäť zásadnou spoločenskou premenou - februárovými udalosťami roku 1948. Značná rozdielnosť sledovaného časového vymedzenia však neovplyvňuje zachovanie rovnakej metodiky i metodologického prístupu predkladanej druhej časti našej štátoprávnej histórie v porovnaní s prvým dielom. Predovšetkým je to zvýraznenie priority maximálnej zrozumiteľnosti pre čo najširšiu skupinu, či už odbornej, alebo aj laickej verejnosti. Spôsob spracovania a chápania predloženej druhej časti učebnice je vedený snahou autorov podať najprv ucelený vývoj štátnej organizácie, foriem a prameňov práva. Jeho cieľom je dosiahnuť u čitateľa nevyhnutne prehľadné a ľahšie osvojiteľné penzum vedomostí pozostávajúcich z rozhodujúcich nosných prvkov oboch sledovaných kategórií. Následne nadväzujúcimi sú náčrty právnych inštitútov v ich historickom vývoji, ktoré umožňujú predstavenie i poznanie jednotlivých právnych odvetví.Predkladaná učebnica zahŕňa náš štátoprávny vývoj tak v monarchistickom období do roku 1918 spolu s nasledujúcim republikánskym obdobím predmníchovského i pomníchovského Československa, Slovenska rokov 1939 až 1945, ako aj zahraničnej i domácej rezistencie počas druhej svetovej vojny s východiskom do povojnovej etapy končiacej februárovými udalosťami roku 1948 nastoľujúcimi totalitarizmus sovietskeho socialistického typu.
STÁHNOUT ČÍST
Dejiny štátu a práva na Slovensku - Právnická Fakulta ...
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. ... Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948). 2. vyd. Peter Mosný, Miriam Laclavíková od 12,87 € Prolegomena to Legal History of East-Central Europe. Tomáš Gábriš od 13,41 € Praktikum k základom práva pre ekonómov ...
Kniha: Dejiny štátu a práva na Slovensku II (Peter Mosný a ...
Dejiny štátu a práva na Slovensku Obdobie kapitalistického štátu (1848 - 1918) 2007 - 2008 . 2 fosokles ©2008 OBSAH: I. Revolučné roky 3 - 4 i. Uhorská časť monarchie 4 - 7 ii. Situácia na Slovensku 7 - 9 iii. Slovanský zjazd v Prahe 9 iv. Povstanie na Slovensku 10 - 12 II. Bachov absolutizmus 13
SOUVISEJÍCÍ KNIHY