Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku eBook

Fatimma.cz Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,50 MB

ISBN: 9788055711188

POPIS
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej lingvistiky, v kontexte morfológie (čiastočne aj syntaxe) zameriavame sa na teoretické vymedzenie základných pojmov súvisiacich s tematikou slovesa ako slovného druhu a niektorých slovesných gramatických kategórií a na komparáciu vyjadrovania slovesného deja (realizovaného v minulosti a v budúcnosti) v slovenskom a talianskom jazyku. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom slovakistiky a talianistiky filozofických, pedagogických a filologických fakúlt (má prehlbovať ich poznanie a ako učebná pomôcka pomáhať im v hľadaní nových informácií, viesť ich k osvojovaniu poznatkov, k vytváraniu vlastných názorov a koncepcií), učiteľom, lingvistom, translatológom a všetkým záujemcom o porovnávaciu jazykovedu.
STÁHNOUT ČÍST
Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom ...
(Recenzovaná publikácia: György, L.: Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku - morfosyntaktické komparatívne aspekty. Banská Bystrica: FHV UMB, 2013, 112 s. ISBN 978-80-557-0483-8.)
slovenská odborná
Vyberte si z knih vydavatelství Belianum na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
SOUVISEJÍCÍ KNIHY