Výstavy a veletrhy v marketingovém mixu eBook

Fatimma.cz Výstavy a veletrhy v marketingovém mixu Image

INFORMACE

Výstavy a veletrhy v marketingovém mixu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dušan Pavlů. Přečtěte si s námi knihu Výstavy a veletrhy v marketingovém mixu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Výstavy a veletrhy v marketingovém mixu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,58 MB

ISBN: 8072610236

POPIS
...se zabývá všemi kroky a fázemi zajištění účinnosti veletržní komunikace (tvůrčí, technická, výrobní, montážní, organizační a logistická příprava s důrazem na maximální komunikativnost a ekonomičnost, propagace veletržní účasti, doprovodné programy, měření efektivnosti veletržní a výstavní komunikace atd.).
STÁHNOUT ČÍST
PDF Veletrhy a Výstavy Jako Nástroj Marketingové Komunikace ...
Typický marketingový plán pro malou firmu by měl obsahovat následující kapitoly : 1. Celkové shrnutí. V tomto oddíle představíte Vaši firmu a její podnikání, a rovněž představíte hlavní cíle a strategie pro období, pro které je marketingový plán připravován.Je vhodné na začátku plánování do tohoto odstavce načrtnout Vaši představu, a následně ji ...
Pozice veletrhů v marketingovém mixu firem | Marketingové ...
Role výstav v marketingovém mixu I. VELETRHY, EXPOZICE A VÝSTAVY A. Definice B. Typy výstav II. HISTORICKÝ VÝVOJ III. VÝHODY VÝSTAV A. Ekonomický význam výstav B. Význam výstavnictví C. Význam pro návštěvníky D. Výjimečné ekonomické funkce IV. INTEGROVANÝ MARKETING VÝSTAV A. Zdroje informací
SOUVISEJÍCÍ KNIHY