Aktualizácia II/3 2015 eBook

Fatimma.cz Aktualizácia II/3 2015 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Aktualizácia II/3 2015! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Aktualizácia II/3 2015 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia II/3 2015.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,30 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok po novele zákonom č. 73/2015 Z. z. a 78/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2015 a 1.1.2016, Zákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákon po novele zákonom č. 73/2015 Z. z. a 78/2015 Z. z. s účinnosťou 1.5.2015 a 1.1.2016, Zákon č. 301/2005 Zb. Trestný poriadok - po novele záknom č. 78/2015 Z. z. s účinnosťou od 17.4.2015 a 1.1.2016, Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov po novele zákonom č. 78/2015 s účinnosťou od 1.7.2015.
STÁHNOUT ČÍST
EUROMINCE 2€CC 2018 - EUmince.sk
Aktualizácia II/5 2017 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - po novele zákonom č. 238/2017 Z. z., Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - po novele zákonom č. 248/2017 Z. z., Zákon č. 301/2005 Z. z ...
EUROMINCE 2€CC 2018 - EUmince.sk
Aktualizácia obsahuje tieto novelizované zákony: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 112/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2018, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní po novele zákonom č. 112/2018 Z.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY