Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve eBook

Fatimma.cz Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve Image

INFORMACE

Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,43 MB

ISBN: 9788089710089

POPIS
Neobyčajne invenčne spracovaná vysokoškolská učebnica prináša viacero pohľadov z oblasti finančného sektora a bánk, ktoré sa logickým systémom viažu na otázky kreativity v manažérskych inovačných a podnikateľských aktivitách, vo vyčíslovaní námetov i modelov objasňujúcich členité spektrum kritérií. Poukazujú na otázky kompetencie a kompetentnosti pri uplatňovaní konkrétnych metód a praktických technikách. Orientujú sa na najdôležitejšie faktory pri pestrej palete manažérskych aktivít a riešení špecifických otázok ekonomického riadenia finančného subsystému. Poukazuje na aktívnu alokáciu a identifikáciu rozvojových zdrojov i problémových rizík príslušného typu, vecne analyzuje logistické, marketingové a ďalšie sofistikované faktory, ktoré sa podieľajú pri objasňovaní finančných terminologických činiteľov – výnimočnosti štruktúrovaného riadenia vo finančnom a bankovom sektore. Kniha podrobne rozvádza aj viaceré modely pri oceňovaniach aktív na kapitálových trhoch, rieši praktické prístupy k meraniu trhového, kreditného prístupu a ich dohodám, podrobne popisuje operačné riziká a validáciu jednotlivých modelov, uvádza ich regulačné rámce, meranie a praktické východiská. Knihu aktuálneho tematického zamerania možno označiť ako najpodnetnejší študijný vysokoškolský, ale aj manažérsky projekt, ktorý je vecne využiteľný v bankovej a finančnej sfére riadenia.
STÁHNOUT ČÍST
Riziko vo financiách a v bankovníctve - arl4.library.sk
Riziko vo financiách a v bankovníctve . ... Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované ...
Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve ...
Kniha Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve (Rudolf Sivák; Ľubomíra Gertler; Urban Kováč) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY