Kmitanie mechanických sústav eBook

Fatimma.cz Kmitanie mechanických sústav Image

INFORMACE

Kmitanie mechanických sústav je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ladislav Starek. Přečtěte si s námi knihu Kmitanie mechanických sústav na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Kmitanie mechanických sústav.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,97 MB

ISBN: 8022724912

POPIS
Táto publikácia je určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných odborov Aplikovaná mechanika a Mechatronika.
STÁHNOUT ČÍST
Optimalizácia mechanických sústav
1. Matematické modely diskrétnych mechanických sústav. Pohybové rovnice v maticovom tvare. Problém vlastných hodnôt konzervatívnych sústav. 2. Voľné kmitanie konzervatívnych a slabo nekonzervatívnych sústav. Vlastné hodnoty silno nekonzervatívnych sústav a ich voľné kmitanie. 3.
Kniha Kmitanie mechanických sústav | Moja-Kniha.sk
210514 Kmitanie mechanických sústav 3 - 200 s 6 Šolek 210512 Aplikovaná pružnosť a pevnosť 2 - 200 s 6 Élesztös 210539 Grafické programovanie 2 - 020 s 4 Šolek 210511 Mechanika VMS 3 - 010 s 5 Šolek 210515 Experimentálne metódy v mechanike 3 - 010 s 5 Šolek
SOUVISEJÍCÍ KNIHY