Podniková kombinácie podľa IFRS eBook

Fatimma.cz Podniková kombinácie podľa IFRS Image

INFORMACE

Podniková kombinácie podľa IFRS je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Renáta Parišová. Přečtěte si s námi knihu Podniková kombinácie podľa IFRS na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Podniková kombinácie podľa IFRS.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,27 MB

ISBN: 9788080783303

POPIS
Cieľom publikácie je charakterizovať podnikové kombinácie podľa IFRS, prezentovať historický vývoj tejto problematiky, porovnať prístupy k podnikovým kombináciám na základe jednotlivých IFRS, poukázať na súčasný stav v tejto oblasti a vysvetliť nadväznosť podnikových kombinácií a konsolidovanej účtovnej závierky.Publikácia je určená účtovným jednotkám v SR, ktoré musia zostavovať individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou, odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o predmetnú problematiku, ako aj študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.
STÁHNOUT ČÍST
Podniková Kombinácia Ako Faktor Optimalizácie Vplyvu ...
Kniha.cz je internetové knihkupectví Mladé fronty, které nabízí kvalitní knihy online za atraktivní ceny.
PDF IFRS 3 Podnikové kombinácie - PARTNER AUDIT
IFRS 1. Prechod na medzinárodné účtovné štandardy finančného účtovníctva. IFRS 2. Úhrady vynaložené na akcie. IFRS 3. Podnikateľské kombinácie. IFRS 4. Poistné zmluvy. IFRS 5. Neobežný majetok určený na predaj. IFRS 6. Prieskum a posudzovanie zdrojov nerastov. IFRS 7. Finančné zdroje: verejné. IFRS 8. Operatívne ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY