Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká eBook

Fatimma.cz Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,33 MB

ISBN: 9788022412377

POPIS
Nepoučiteľnosť európskeho zákonodarcu i európskych inštitúcií pri zmenách v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia je nezmerná. Hoci mnohé štúdie i analýzy praktických vplyvov koncepcie flexicurity na európsky i národné trhy práce preukázali jej zásadné zlyhanie v oblasti modernizácie pracovnoprávnych vzťahov, opakovane sa prijímajú ďalšie nové programy vychádzajúce z rovnakých základov.Marek Švec
STÁHNOUT ČÍST
Nové knihy - Library
Knihy; Architektura :; 2013 Bienefeld, Kaspar, Štorkánová, Anna. Včelařství krok za krokem :; 2010 Botanické pesticidy /; 2011 Bruchter, Milan. Zakládáme a ...
Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká (kríza ...
Flexicurita. pre 21.storočie - šance a riziká: Kríza pracovného práva. prvné. Bratislava: VEDA, 2012, s.20-21. Model flexicurity. Pojem flexicurity pochádza zo spojenia 2 anglických slov a to: „ flexibility " teda flexibilita, vyjadrujúca v pracovnom práve zmluvnú voľnosť a autonómiu vôle a „ security "
SOUVISEJÍCÍ KNIHY