Občiansky zákonník eBook

Fatimma.cz Občiansky zákonník Image

INFORMACE

Hledáte knihu Občiansky zákonník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Peter Vojčík? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Občiansky zákonník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,12 MB

ISBN: 9788080783686

POPIS
Tretie, prepracované a doplnené vydanieKomentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec. Upozorňuje aj na súvislosti s inými ustanoveniami zákona či s ustanoveniami iných vykonávacích, dopĺňajúcich alebo súvisiacich právnych predpisov. Komentár dopĺňa aktuálna judikatúra. Zachytáva stav legislatívy účinnej k 1. októbru 2010.Súčasťou publikácie je aj druhý zväzok, ktorý obsahuje úplné znenie Občianskeho zákonníka v účinnom znení.Publikácia je vhodným doplnením odbornej knižnice širokej právnickej verejnosti, najmä sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov. Je vhodná aj pre študentov práva ako doplňujúca študijná literatúra.
STÁHNOUT ČÍST
Občiansky zákonník - Vyhľadávanie na Heureka.sk
Zmluva o budúcej zmluve je upravená v zákone č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník (ďalej len „OZ") v § 50a. V zmysle tohto ustanovenia sa účastníci môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach. Zmluvou o budúcej zmluve sa teda strany dohodnú na inom zmluvnom vzťahu, ktorého podstatu a ...
Sťahuj - Občiansky zákonník | Finance.sk
Zákon upravuje inštitúty spočívania a pretrhnutia premlčacej doby Premlčanie. Premlčanie možno charakterizovať ako kvalifikované uplynutie zákonom stanoveného času, premlčacej doby, ktorého následkom je nemožnosť veriteľa domáhať sa premlčaného práva súdnou cestou, pokiaľ dlžník vznesie tzv. námietku premlčania.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY