Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický eBook

Fatimma.cz Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický Image

INFORMACE

Hledáte knihu Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,75 MB

ISBN: 8072386390

POPIS
Nejrozsáhlejší ekonomický překladový slovník na českém trhu.140 000 hesel a příkladových vazeb, aktuální slovní zásoba, která reflektuje všechny legislativní změny související především se vstupem naší země do EU, rozvoj v oblasti informačních technologií a telekomunikací atd.Terminologie a frazeologie z oblasti ekonomie, mezinárodního a vnitřního obchodu, obchodní korespondence, bankovnictví, burzovního obchodu, pojišťovnictví, marketingu a reklamy, práva, správy a řízení podniku, personalistiky, účetnictví, daní, skladového hospodářství, obalové techniky, informačních technologií, telekomunikací, dopravy, celnictví, ekologie a příbuzných oborů.Velký důraz kladen na složku kolokační, tzn. na typická slovní spojení, s nimiž se uživatel angličtiny v praxi velice často setkáváusnadní práci při překladech odborných textů či obchodní korespondence, při komunikaci v obchodních situacích (během jednání, na veletrzích, při prezentacích či tlumočení).Gramatické, oborové, stylistické a geografické informace, které pomohou uživateli zorientovat se, kde a jak se daný výraz používávelmi užitečná rozsáhlá příloha – přehledy z hospodářství anglicky mluvících zemí i z hospodářství České republiky (geopolitické údaje, právní formy podnikání, druhy daní a pojištění, účetnictví, vzdělávací systém), přehledy států světa a jejich měn, národních a nadnárodních domén, Mezinárodní dodací doložky Incoterms 2000, vzory obchodní korespondence (dopisy a e-maily), právní formy smluv, taktéž běžná komunikace ve firemní praxi, včetně frází při hledání pracovního místa a frází užívaných v obchodním styku, běžných obratů při telefonování, prezentacích, praktické informace o psaní a čtení čísel, časových údajů, použití tabulek či grafůurčen především pro podnikatele, manažery firem, ekonomy, právníky, zaměstnance bank, burzovní makléře, pracovníky obchodních a účetních oddělení firem, úředníky, auditory, překladatele a tlumočníky, učitele a studenty ekonomických oborů či vědecké pracovníky.Slovník lze účinně využít jako doplněk k učebnicím obchodní angličtiny.
STÁHNOUT ČÍST
Velký anglicko-český/ česko-anglický slovník - kolektiv ...
Ekonomický mluvník nabízí 1 100 ekonomických i obecných hesel a řadu příkladů a spojení nejen odborných, ale i všeobecných. Navíc obsahuje slovník anglických vět řazených tematicky podle konkrétních situací. Mluvník vám pomůže osvojit si praktickou ekonomickou slovní zásobu současné angličtiny a pohotově se anglicky vyjadřovat při obchodních a pracovních ...
Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický
Anglicko-český a česko-anglický velký ekonomický slovník - 15 %. Původní cena ... * nejrozsáhlejší ekonomický překladový slovník na českém trhu * 140 000 hesel a příkladových vazeb * aktuální slovní zásoba, která reflektuje všechny legislativní změny související především se vstupem naší země do EU, rozvoj v ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY