Výchova ke zdraví eBook

Fatimma.cz Výchova ke zdraví Image

INFORMACE

Výchova ke zdraví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dagmar Kubátová. Přečtěte si s námi knihu Výchova ke zdraví na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Výchova ke zdraví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,56 MB

ISBN: 9788024753515

POPIS
Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví.Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech:• žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky• rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky• učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích• rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi• učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob
STÁHNOUT ČÍST
6. - 9. ročník | ZŠ Štěpánkovice
Tematický celek Zdravá výživa (předmět Výchova ke zdraví) obsahuje pracovní listy pro žáky 6. ročníku základní školy a pracovní list s výsledky pro učitele. Pracovní listy navazují na učebnici Občanská a rodinná… Mgr. Vlasta Hrádelová, publikováno 14.7.2011 13:47, zhlédnuto 20583×, 4 komentáře, hodnocení:
activucitel.cz
Výchova ke zdraví ve svém výrazně činnostním pojetí umožňuje učiteli navazovat potřebný kontakt se žáky, vnést do školy více vzájemného lidského pochopení, přispět k tolik potřebnému přiblížení školy a rodiny a zároveň vypěstovat nezbytné dovednosti, návyky a potřebné životní postoje.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY