Výchova ke zdraví eBook

Fatimma.cz Výchova ke zdraví Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Výchova ke zdraví! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Výchova ke zdraví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Výchova ke zdraví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,27 MB

ISBN: 9788024753515

POPIS
Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví.Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech:• žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky• rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky• učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích• rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi• učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob
STÁHNOUT ČÍST
ZŠ a MŠ Březová - 6.B - Výchova ke zdraví
Doporučení pro vzdělávání žáků s LMP v oboru Výchova ke zdraví. VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny Dobré soužití spoluvytvářejí ve třídě (škole) všichni žáci i všichni učitelé. Dobré vztahy musí být založeny na důvěře a pochopení, bez ohledu na to, co který ze ...
PDF Vladimír Matu Pavla Bedná ová Metodika výuky výchovy ke ...
Výchova ke zdraví Příspěvky. 6.B Vz 25. 5. - 31. 5. 22. 5. 2020 Celý příspěvek | Rubrika: Výchova ke zdraví
SOUVISEJÍCÍ KNIHY