GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov eBook

Fatimma.cz GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov Image

INFORMACE

Hledáte knihu GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Jakub Uhrinčať? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,13 MB

ISBN: 9788081780578

POPIS
Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných údajov podľa GDPR. V publikácii sú jasne vysvetlené jednotlivé povinnosti a súvisiace kroky, ktoré by mala každá zodpovedná osoba určená na základe Nariadenia GDPR ovládať. Publikácia má bežným prevádzkovateľom priblížiť zrozumiteľným a stručným výkladom problematiku ochrany osobných údajov. Ak sa chcete prakticky oboznámiť s problematikou GDPR tak práve táto publikácia je určená pre vás. Autorom je skúsený advokát, ktorý sa problematike GDPR špeciálne venuje. Publikácia obsahuje i ukážky prípravy dokumentácie, ktoré sú pre oblasť GDPR doporučené samotným autorom.
STÁHNOUT ČÍST
Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri ...
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...
Zmluva o zriadení spoločenstva bytov a nebytových priestorov
Novela zákona č. 367/2004 Z. z. účinná od 1. júla 2004 priniesla zmeny, ktoré sa musia zapracovať do všetkých zmlúv o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov formou dodatku, ktorý sa registruje na príslušnom krajskom úrade. Rada je dozorným orgánom spoločenstva: ˙ zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY