Všetci ste v mojom srdci prítomní eBook

Fatimma.cz Všetci ste v mojom srdci prítomní Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Všetci ste v mojom srdci prítomní! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Všetci ste v mojom srdci prítomní a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Všetci ste v mojom srdci prítomní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,70 MB

ISBN: 9788089727087

POPIS
Básne znamenitého Mikuláša Kováča sú malebnými plátnami harmonického sveta, v akom túžime žiť, hoci dnes akoby už zapadal za horizont, stráca sa nám z dohľadu a postupne i z pamäte. Nálady a situácie autor vykresľuje so zmyslom pre výtvarný detail. Zbierka Všetci ste v mojom srdci prítomní (vydal Spolok slovenských spisovateľov) je súborom veršov z autorovej pozostalosti (obsahuje aj neuverejnené typicky kováčovské básnické skvosty). Je to skúsená poézia obsahom i formou, ku ktorej autor v tvorivom živote dozrel – košatá, presvetlená, voňavá. Sprostredkováva priamy zážitok, priamy kontakt s témou veršov. Čitateľa akoby prenášala do iného sveta a umožňovala mu chvíľu si v ňom požiť a prijať od poeta jeho skúsenosť. Kováčove verše prinášajú do neľudského sveta ľudskosť, klasický hodnotový systém predchádzajúcich generácií, kontakt s prírodou, zmysel pre duchovno. Svoje miesto si tu nachádza i svedomitá práca ako klasická hodnota i ľudská múdrosť prostého statočného človeka. Mnohé z veršov v zbierke patria k vrcholom autorovej tvorby. Na margo zbierky básnik a publicista Š. Cifra napísal: V Kováčových básňach sú „imanentne prítomné opozitá: na jednej strane hodnoty ľudskosti, kresťanského humanizmu, etickej sily umenia, poznania a vnímania prírody ako integrálnej súčasti existencie človeka, vrátane zvierat ako živých bytostí, na strane druhej sklony ľudí k egoizmu, hmotárskemu vzťahu k svetu a negatívne dôsledky necitlivého pôsobenia človeka, ľudskej civilizácie na živú prírodu... “ Posolstvo zbierky si zaslúži dostať sa k svojim adresátom – milovníkom kvalitnej slovenskej poézie.
STÁHNOUT ČÍST
Všetci ste v mojom srdci prítomní (Mikuláš Kováč) > kniha ...
Všetci ste v mojom srdci prítomní 27. marca 2017 o 11.00 v expozícii Múzeum - domov múz, Lazovná 9, Banská Bystrica Úvodné slovo Juraj Sarvaš, scenár Lucia Rakúsová, účinkujú študenti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podujatie sa koná v rámci XXI. ročníka Festivalu Literárna Banská Bystrica
Kde kúpiť knihu
Všetci ste v mojom srdci prítomní. (Kováč Mikuláš)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY