Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva eBook

Fatimma.cz Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,63 MB

ISBN: 8080780544

POPIS
Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických dni.V prvej časti sú uverejnené články v nemeckom, slovenskom a českom jazyku zamerané na najaktuálnejšie otázky súkromného práva. Poskytuje obraz o harmonizačných úsiliach vo svete a v Európe s osobitným zameraním na najnovší vývoj rekodifikácií súkromného práva v štátoch strednej Európy. VIII. Lubyho právnické dni boli motivované predovšetkým úsilím o užšiu spoluprácu predstaviteľov vedy súkromného práva v rámci štátov strednej Európy, a to najmä v spojitosti s riešením v podstate zhodných alebo obdobných problémov pri rekodifikácii súkromného práva a jeho nových úloh v procese transformácie a europeizácie. Spolu s poprednými predstaviteľmi vedy súkromného práva zo štátov nachádzajúcich sa ešte v procese transformácie – z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenskej republiky – na konferencii vystúpili aj predstavitelia UNIDROIT na čele s jeho generálnym tajomníkom prof. Dr. jur. Herbertom Kronke a ďalší predstavitelia vedy súkromného práva z Nemecka a Rakúska. Okrem referátov, ktoré boli prednesené na konferencii, bolo do zborníka zaradených aj niekoľko zaslaných príspevkov účastníkov konferencie.Druhá časť zborníka je venovaná akademickej oslave pri príležitosti 70. narodenín prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc.Publikácie je určená nielen advokátom, sudcom, vedeckým pracovníkom, ale aj poslucháčom právnických fakúlt a napokon každému, kto si bude chcieť rozšíriť okruh vedomosti o tejto mimoriadne dôležitej problematike.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. - Ústav štátu a práva ...
Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva-14 %. Není skladem. 129 K ...
Knihy od Ján Švidroň | Kupte na Martinus.cz
Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva" obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických dni.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY