Přehled judikatury z oblasti věcných práv eBook

Fatimma.cz Přehled judikatury z oblasti věcných práv Image

INFORMACE

Přehled judikatury z oblasti věcných práv je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Šarman. Přečtěte si s námi knihu Přehled judikatury z oblasti věcných práv na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Přehled judikatury z oblasti věcných práv.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,88 MB

ISBN: 9788074780363

POPIS
Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu.Nejrozsáhlejší část představuje soubor rozhodnutí z oblasti vlastnického práva zabývající se zejména ochranou, omezením a převody vlastnictví. Následující části jsou věnovány spoluvlastnictví, věcným břemenům a právu zástavnímu a zadržovacímu.Cílem tohoto souboru je přiblížit čtenáři přehled nejdůležitějších judikátů z oblasti věcných práv. S ohledem na chýlící se platnost stávajícího občanského zákoníku je třeba uvést, že vznik věcných práv založených do 1. 1. 2014 se bude i nadále řídit nyní platným občanským zákoníkem, a tím pádem bude nadále plně použitelná i související judikatura zahrnutá v této publikaci.
STÁHNOUT ČÍST
Přehled judikatury z oblasti věcných práv - Nakladatelství ...
Cílem tohoto souboru je přiblížit čtenáři přehled nejdůležitějších judikátů z oblasti věcných práv. S ohledem na chýlící se platnost stávajícího občanského zákoníku je třeba uvést, že vznik věcných práv založených do 1. 1.
Prehled judikatury wolters kluwer levně | Mobilmania zboží
Přehled judikatury z oblasti věcných práv Vydán í 2., aktualiz. a rozš. vyd Měřítko Místo vydání Praha Země vydání Česko Nakladatel Wolters Kluwer ČR Rok vydání 2013 Rozsah 639 s. Durata Vybavení Rozměry 24 cm Počet stran 639 Doprovodný materiál ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY