Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov eBook

Fatimma.cz Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Image

INFORMACE

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Zimmermann. Přečtěte si s námi knihu Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,28 MB

ISBN: 9788081550829

POPIS
Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne najbežnejšie praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú. Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Táto publikácia je tak cenným zdrojom informácií pre právnickú i laickú verejnosť. Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov | Knihy ...
Úplné znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Po zmene zákonom č. 230/2019 Z. z.: Novela zákona vychádza z návrhu na poskytovanie podpory vzniku nových spoločných častí alebo nových spoločných zariadení domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Bytový zákon upraví ďalšia novela - Domáce - Správy ...
Veľké upratovanie v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2018. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov používajú obyvatelia Slovenskej republiky takmer denne, a to vedome, či väčšinou aj nevedome, pretože prevažná časť z nich býva v bytových domoch.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY