Topenářská příručka 3 eBook

Fatimma.cz Topenářská příručka 3 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Topenářská příručka 3! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Topenářská příručka 3 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Topenářská příručka 3.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,98 MB

ISBN: 8086028132

POPIS
Tento 3. svazek "Topenářské příručky" navazuje na prvé dva svazky, které vyšly v roce 2001 ke 120. výročí počátku topenářské éry v Čechách a na Moravě. Ve 3. svazku "Topenářské příručky" Vám 19 autorů předkládá 45 kapitol s topenářskou tematikou, vesměs s jednotnou strukturou a s příklady výpočtů. S nápadem vydat 3. svazek přišel pan Jan Vránek z Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ) v Praze. Sdružení nápad rozpracovalo a jak je vidno také uskutečnilo. Poděkování patří firmám, které vydání finančně podpořily. Dále oceňujeme vstřícnost pracovníků typografické skupiny při sazbě příručky.Věříme, že svazek bude užitečný většině topenářů, neboť jim přiblíží způsoby navrhování a dimenzování částí tepelných soustav. Svazek může být nástrojem, který přispěje k hospodárné výrobě, přenosu a spotřebě tepla, k bezvadné funkci tepelných soustav, k bezpečnému provozu jednotlivých zařízení a také ke spokojeností lidí, kterým zajišťujeme tepelnou pohodu. Také může přispět k omezení škodlivých emisí při spalování paliv a tím ke snížení zátěže životního prostředí.Vladimír Valenta
STÁHNOUT ČÍST
Časopis Automa Příručka: Návody na projektování tepelných ...
topenÁŘskÁ pŘÍruČka 3 Navazuje na prvé dva díly vydané v roce 2001. Kapitoly této příručky mají jednotnou strukturu, obsahující rozbor příslušného tématu, schéma zařízení, výpočtové vztahy a příklady výpočty.
Důležitá topenářská norma ČSN EN 12170 - 1.část - TZB-info
Je sestavena na základě převodních konstant uvedených v publikaci Topenářská příručka 3. s laskavým svolením vydavatele, kterým je České sdružení technických zařízení. Index 0 označuje koncentraci při 0 % O 2 , tedy λ =1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY