Inžinierska ekológia eBook

Fatimma.cz Inžinierska ekológia Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Inžinierska ekológia! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Inžinierska ekológia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Inžinierska ekológia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,34 MB

ISBN: 9788055215266

POPIS
Obsah:1.Ekosystém2.Ovzdušie a ochrana ovzdušia3.Pôda, znečistenie pôdy a technológia čistenia pôdy4.Hydrosféra, kvalita vody, vlastnosti vody, technológie úpravy vody5.Biosféra a biocykly6.Biologický systém, toxikológia, mikrobiológia a epidemiológia7.Monitoring životného prostredia8.Energia, zdroje energie9.Odpady, narábanie s odpadmi a recyklácia odpadov10.Bioremediácia11.Ochrana potravín a HACCP12.Pitná voda, kvalita pitnej vody a čistenie vôd13.Zvuk a hluk
STÁHNOUT ČÍST
Ekológia.rar | Ulož.to
Úvod » Inžinierska ekológia » Ekologické dôsledky Černobyľskej havárie na SR. Ekologické dôsledky Černobyľskej havárie na SR. 17. 5. 2010. The ecological consequences of the Chernobyl 's acci dent on SR .
HYDROGEOLÓGIA - EKOHYDROGEO spol. s r.o.
Inžinierska ekológia. EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie . IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania . ESA - Environmental Site Assessment. Environmentálne škody - prevencia a náprava. Prieskum znečistenia . Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia) Environmentálny audit - VH, OH, OVZ
SOUVISEJÍCÍ KNIHY